rebar3D

Handleiding BFW

Inleiding In deze handleiding wordt de algemene werking van BFW beschreven. BFW is het informatiesysteem voor de betonstaal verwerkende bedrijven. Het systeem is modulair opgebouwd en iedere module heeft een eigen handleiding. Bedrijfsspecifieke aanpassingen en de wijze waarop verschillende bedrijven BFW gebruiken staan niet in deze handleiding. Omdat de samenstelling van BFW per bedrijf verschilt kan het voorkomen dat modules, onderdelen, gebruikte termen en schrijfwijze afwijken van deze handleiding. De handleiding is opgedeeld in twee onderdelen:
 • In het smalle rechterdeel staat de inhoudsopgave.

 • In het bredere linkerdeel staat de feitelijk handleiding.

De inhoudsopgave is onderverdeeld in:
 • modules, voorafgegaan door een of

 • hoofdstukken

 • paragrafen

 • subparagrafen

Wanneer met de muis op een modulenaam wordt geklikt, zal de handleiding van de betreffende module worden geopend met de titel van het eerste hoofdstuk boven aan de pagina. De gehele handleiding kan worden doorgebladerd door in het linkerdeel van het scherm naar beneden te scrollen.
Wanneer met de muis op een hoofdstuk- of paragraaftitel wordt geklikt, zal in het linkerdeel van het scherm naar het betreffende hoofdstuk of de paragraaf worden gesprongen., zodat deze in beeld komt te staan.
De zoekfunctie van uw browser Ctrl+f werkt in de handleiding, zodat u snel naar specifieke begrippen kunt zoeken.
Symbolen De tekst van de handleiding bevat verschillende symbolen. Een aantal symbolen leggen we hier uit:
SymboolOmschrijving
BFW module. Voor de meeste modules wordt een digitale handleiding ontwikkeld.
Geopende BFW module.
Invoer klanten en projectenVerwijzing naar een scherm in BFW.
Modules ▶ Overzichten ▶ Verwijzing naar een optie in het menu of een submenu in BFW en Windows. Een pijltje achter een optie (▶) verwijst naar een optie in een submenu.
Muteren klantVerwijzing naar een tabblad op een scherm.
ZoektermVerwijzing naar veld of item op een scherm in BFW.
Met bijlageVerwijzing naar checkbox (aanvinkveld) op een scherm in BFW.
⦿ Geselecteerde regelsVerwijzing naar optie of radiobutton op een scherm in BFW.
OnderdeelVerwijzing naar een dropdownlijst (uitklaplijst) op een scherm in BFW.
BuigstatenVerwijzing naar een lijst op een scherm in BFW.
EindeVerwijzing naar een button (knop) op een scherm in BFW.
Als in deze handleiding het begrip button wordt gebruikt, dan gaat het altijd over een button (knop) op het scherm, die met de computermuis of het toetsenbord kan worden geactiveerd. Bij een computermuis spreken we van knoppen (linker- en rechtermuisknop) en bij het toetsenbord van toetsen.
ToevoegenVerwijzing naar een niet actieve button op een scherm in BFW.
EnterVerwijzing naar een toets van het toetsenbord.
BuigdoornDoor hier op te klikken komt de gekoppelde informatie in beeld of wordt de betreffende handleiding geopend op de plaats van de koppeling.
BuigwinstOp een extra tabblad wordt een koppeling met een externe website geopend. Hier staat voor het onderwerp relevante informatie.
Fragment: Zoekvelden
Verwijzing naar een detail of fragment van een scherm. Om de werking van onderdelen van schermen beter te kunnen beschrijven wordt in deze handleiding gebruikgemaakt van detailschermen. Om aan te geven dat een figuur een detail is, wordt deze figuur gepresenteerd met een blauw gestippeld kader. Wanneer op de afbeelding wordt geklikt, wordt in een dialoogvenster het volledige scherm getoond.

Wanneer je met de cursor boven een van bovenstaande symbolen hangt, worden eventueel beschikbare alternatieve benamingen getoond. Zet de muispijl boven het woord Buigdoorn en laat die een seconde op zijn plaats. Het pijltje veranderd in een handje en vervolgens verschijnt in een kader het alternatieve begrip.

Veldtypes BFW kent verschillende veldtypes. Het veldtype bepaalt welke tekens in een veld mogen worden ingevoerd. In een aantal gevallen is ook de volgorde van de tekens bepalend.
TypeOmschrijving
AlfanumeriekAlle tekens zijn toegestaan en dus ook taalspecifieke tekens, leestekens en spaties .
NumeriekUitsluitend getallen, komma, punt en minteken zijn toegestaan. Er zijn twee type numerieke velden, namelijk:
 1. Codevelden, velden waar een code ingevoerd kan worden. In deze velden worden geen duizend- en decimaalscheidingstekens gebruikt.

 2. Bedragen, aantallen en maten, in deze velden kunnen duizend- en decimaalscheidingstekens worden gebruikt.

Er zijn twee mogelijke instellingen voor de te gebruiken scheidingstekens:
 1. Een punt voor de duizendscheiding en een komma voor de decimaalscheiding (1.234,50);

 2. Een komma voor de duizendscheiding en een punt voor de decimaalscheiding (1,234.50).

DatumHet standaard datumformaat is: DD-MM-JJJJ (dag-maand-jaar). Bij het tonen van een datum zal BFW altijd dit formaat gebruiken. Wel wordt de voorloopnul bij de dag of de maand weggelaten. Het jaar wordt altijd getoond in 4 cijfers.
Bij de invoer van de datum heeft de gebruiker de mogelijkheid om ook andere tekens te gebruiken voor de scheiding tussen de dag, de maand en het jaar. In principe kan met uitzondering van de getallen ieder teken gebruikt worden. In de praktijd zal het gebruik beperkt blijven tot minteken (-), slash ( /), backslash () en punt (.). Ongeacht hoe de datum is ingevoerd, het tonen van de datum is altijd overeenkomstig de BFW standaard. Dus de invoer 12.02/2020 wordt uiteindelijk getoond als : 12-2-2020.
Als de taalmodule van BFW actief is kan het datumformaat per taal verschillen.
Optiegroep
⦿ Optie 1
Optie 2
Optie 3
De optiegroep geeft een aantal opties waaruit slechts één optie gekozen kan worden.
CheckboxEen checkbox of aanvinkveld kan aan en uit staan. Als het veld uit staat toont het een leeg kader ☐. Als het veld aan staat, staat in het kader een vinkje ☑. Dit type veld is uitsluitend aan of uit te klikken.
DropdownlijstEen dropdownlijst . Als op de button rechts van het veld geklikt wordt, verschijnt een lijst met opties. Er kan één optie geselecteerd worden.
Er kan in de lijst gezocht worden door een waarde in te typen. Als de waarde in de lijst voorkomt en op de button wordt geklikt, springt de lijst open vanaf de eerste optie die begint met de ingevoerde tekst.
Bovenstaande veldtypes gelden voor de meeste BFW-installaties.
Maten en gewichten BFW kent vele velden die maten of gewichten aangeven. In onderstaande tabel staan deze maten en gewichten en wat de standaard eenheid is.
MaatInvoer eenheidLijsteenheidAlternatief
Lengtemmm (met 3 decimalen)cm
Breedtemmm (met 3 decimalen)cm
Gewichtkg (met 3 decimalen)kg (met 3 decimalen)ton (met 3 decimalen)
Hooggewichtkg (met 3 decimalen)kg (met 3 decimalen)ton (met 3 decimalen)
Diametermm (met 1 decimaal)mm (met 1 decimaal)-
Hoek° (graden)° (graden)-
Bovenstaande eenheden gelden voor de meeste BFW-installaties. Er zijn echter ook installaties waar een alternatieve eenheden zijn ingesteld.
Begrippen In deze handleiding gebruiken we veel specifieke begrippen. Deels hebben die begrippen te maken met de bediening van BFW of de indeling van deze handleiding. Voor een ander deel zijn het specifieke begrippen uit de wapeningsstaalsector.
In de wapeningsstaalsector worden veel begrippen gebruikt die regionaal of zelfs bedrijfsspecifiek zijn. Ook in het programma BFW komen verschillende begrippen en hun alternatieven voor. In onderstaande lijst staan de voorkeursbegrippen zoals die gebruikt worden in deze handleiding. In de tweede kolom staan de eventuele alternatieven. Indien noodzakelijk wordt in de laatste kolom de betekenis in deze handleiding uitgelegd en verklaard waarom voor een bepaald voorkeursbegrip is gekozen.
VoorkeursbegripAlternatiefbegripVerklaring
KlikkenKlik, muisklikKlikken met een van de knoppen van de muis die is aangesloten op het werkstation of klikken (links- of rechtsonder) op het touchpad van een notebook PC.
DIrectory (directories)folder, mapEen directory is een groepering van computerbestanden en/of subdirectory's in een bestandssysteem. Directory
PathpadEen path is de unieke verwijzing naar een plaats op de schijf waar een bepaald bestand of directory staat. Een pad begint met een zogenaamde driveletter (bijvoorbeeld: c:) gevolgd door een of meer directories gescheiden door een backslash ().
ButtonKnopEen knop op een scherm die met klik met de linkermuisknop is te bedienen. Meestal wordt een specifieke actie uitgevoerd of een scherm of kader geopend.
BetonstaalWapeningsstaalIn deze handleiding zijn beide begrippen gelijk aan elkaar, omdat BFW alle bedrijfsprocessen rond de productie van voornamelijk betonstaal ondersteunt. In de bouwterminologie is er echter wel een verschil. Betonstaal is feitelijk een hoofdgroep van de productklasse wapeningsstaal, zoals bijvoorbeeld staalvezels dat ook zijn.
ProjectWerkIn oudere versies van BFW wordt het begrip Werk gebruikt, in de nieuwste versies wordt het begrip Project gebruikt. De begrippen hebben binnen BFW een identieke betekenis.
NettenMat, bouwstaalnetDe begrippen net(ten) en mat(ten) worden door elkaar gebruikt. In alle gevallen gaat het om vooraf vervaardigd wapeningsnetten bestaande uit langs- en dwarstaven die op de punten waar ze elkaar kruisen aan elkaar gelast zijn. We onderscheiden diverse soorten netten:
 • Letternetten

 • Staafnetten

 • Rolnetten

 • Stroken

 • Steknetten

 • Maatnetten

SupportAfstandhouder, ligger, supportligger, rek, sigmarek, supportrekVoorziening die wordt gebruikt om de positie tussen de wapeningslagen te waarborgen, bijvoorbeeld om de bovenwapening bij een plaat te ondersteunen.
BuigwinstKnipverliesBuigwinst is het verschil tussen de werkelijke lengte en de theoretische lengte van een gebogen staaf. Zie ook: Buigwinst.
BuigdoornPlooidoorn of doornDe buigdoorn bepaalt de radius van de bocht. Zie ook: Buigdoorn.
Afbeeldingen De handleiding kent vele afbeeldingen.
We onderscheiden 2 soorten afbeeldingen:
 • Afbeeldingen van complete schermen.
  Deze afbeeldingen worden zonder kader getoond.
  Dit kunnen schermvullende afbeeldingen zijn, maar ook afbeeldingen van dialoogschermen.

 • Afbeeldingen van details van schermen.
  Deze afbeeldingen worden getoond met een kader van stippels.


Omdat BFW draait onder zowel Microsoft Windows 7 als Microsoft Windows 10, zijn ook de afbeeldingen ontleend aan BFW versie die de ene keer wordt uitgevoerd in Windows 7 en de andere keer in WIndows 10. Hoewel de schermen in BFW er onder de verschillende Windowsversies er anders uit zien en dus de afbeeldingen van deze schermen er anders uit zien, is de functionaliteit in beide versies gelijk.
Afhankelijk van de Windowsversie en de instellingen van uw computer en monitor kunnen afbeeldingen uit deze handleiding wat betreft kleur, grootte en vorm afwijken van wat BFW op uw monitor toont.
Configuratie Om BFW correct te laten functioneren is een juiste configuratie belangrijk. Hieronder staan de minimale configuratie-eisen.
 • Werkstation/PC met:

  • 16 GB intern geheugen (RAM)

  • 200 Gb harddisk

  • DirectX compatible

 • Monitor

  • 1 monitor met een minimale resolutie van: 1.920 x 1.080 pixels
   of

  • 2 monitoren met een minimale resolutie van: 1.280 x 1.024 pixels

 • Operating System en software:

  • Microsoft Windows 10

  • Microsoft DirectX, om in BFW gebruik te kunnen maken van de 3D weergave

  • Microsoft Outlook, om in BFW documenten direct via e-mail te kunnen versturen

 • Database

Disclaimer L.I.C. spant zich voortdurend in om de handleiding actueel te houden. Omdat BFW in vele versies is geïnstalleerd, de ontwikkeling van BFW is uitgespreid over een periode van meer dan 30 jaar en er veel bedrijfsspecifieke aanpassingen in BFW zijn verwerkt, kan niet worden uitgesloten dat er verschillen zijn tussen deze handleiding en de gebruikte versie van BFW. Daarom kan L.I.C. geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen van het gebruik van deze handleiding en is het gebruik van deze handleiding altijd voor risico van de gebruiker.
Waar in deze handleiding BFW staat kan in de gebruikte BFW versie en modules ook Binfos of Binfos for Windows staan.
BFW, Binfos, Binfos for Windows, rebar3D en r3D zijn merknamen van L.I.C.
© 1992-2022 L.I.C. v.o.f. Leerdam.