3D elementenbibliotheek

T: +31 345 636 040
M: info@lic.nl
W: www.lic.nl

afdrukken 3D elementenbibliotheek demo

De 3D elementenbibliotheek van BFW die eind 2013 is gepresenteerd, stelt prefab bedrijven in staat om snel een element op buigstaat te plaatsen en door te sturen naar een (netten)lasmachine.

Hoe werkt het?

De prefab bibliotheek bevat een grote hoeveelheid prefab wapeningsmodellen die kunnen worden geselecteerd op de buigstaat. De bibliotheek biedt de mogelijkheid om de groep en modelcode te wijzigen en om beschikbare instellingen aan te stellen. Het model kan in 3D en 2D worden bekeken. De 2D weergaven toont de aanzichten die kunnen worden afgedrukt op de schets, de 3D weergave is bedoeld om de effecten van de gewijzigde instellingen te tonen. Dit is eenvoudiger in 3D dan in 2D.
De elementenbibliotheek is vergelijkbaar met de vormenbibliotheek voor afzonderlijke staven maar nu toegepast voor elementen. De elementen zijn als volgt gerubriceerd:

model 001 - rechthoekige korven model 002 - rechthoekige korv met nok model 003 - rechthoekige korven met stek
model 004 - dubbele korven model 005 - korven met verjonging aan 1 zijde model 006 - korven met verjonging aan 2 zijden
model 007 - vorstrandkorven model 008 - rekken model 009 - stekrekken
model 010 - haarspeldrekken model 011 -vlakke netten model 012 - L-netten
model 013 - U-netten model 014 - Z-netten model 015 - platen
model 016 - balkonplaten model 017 - korven met specifieke machine-aansturingsinstellingen model 018 - bijzondere vormen
model 019 - veelhoekige korven  (nieuw) model 020 - balk met horizontale   (nieuw) model 021 - balk met  beugelvrije zone  (nieuw)

wapeningsmodellen

BFW 3D elementenbibliotheek

De PTS-module van Progress controleert of het model kan worden geproduceerd en meldt terug welke referenties problemen geven waarna die kunnen worden opgelost in BFW. Daarna kan het net worden geproduceerd.

balken4a balken4b balken4c

3D modellen

BFW kent met de 3D elementenbibliotheek een groot aantal voorgedefinieerde wapeningsmodellen.
Hieronder volgen een aantal modellen uit de 3D elementenbibliotheek. In de tabel links staan de beschikbare aanpassingsmogelijkheden.


model 001 - rechthoekige korven

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
haak rechtsboven
haaklengte rechtsboven
demonstratie met rechthoekige korven
model 001 - rechthoekige korven
BFW 3D elementenbibliotheek

model 002 - rechthoekige korven met nok

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
tand aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
tanddiepte haak rechtsboven
tandhoogte haaklengte rechtsboven
haak nok links
haaklengte nok links
haak nok rechts
haaklengte nok rechts
model 002 - rechthoekige korven met nok

model 003 - rechthoekige korven met stek

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
bovenwapening tand aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
tanddiepte haak rechtsboven
tandhoogte haaklengte rechtsboven
haak nok links
haaklengte nok links
haak nok rechts
haaklengte nok rechts
model 003 - rechthoekige korven met stek
BFW 3D elementenbibliotheek

model 004 - dubbele korven

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
haaklengte linksboven
haak rechtsonder
haaklengte rechtsonder
haak rechtsboven
haaklengte rechtsboven
model 004 - dubbele korven

model 005 - korven met verjonging aan 1 zijde

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
haak rechtsboven
haaklengte rechtsboven
lengte van de insluiting
inkorten flankwapening links
inkorten flankwapening rechts
model 005 - korven met verjonging aan 1 zijde
BFW 3D elementenbibliotheek

model 006 - korven met verjonging aan 2 zijden

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
haak rechtsboven
haaklengte rechtsboven
lengte van de insluiting links
lengte van de insluiting rechts
inkorten flankwapening links
inkorten flankwapening rechts
model 006 - korven met verjonging aan 2 zijden

model 007 - vorstrandkorven

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand
onderwapening balkhoogte steklengte links
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts
flankwapening aantal flankstaven per zijde
bovenwapening tand aantal staven bovenwapening
aantal staven onderwapening
aantal staven bovenwapening tand
hoogte balk zonder tand
tanddiepte
model 007 - vorstrandkorven
BFW 3D elementenbibliotheek

model 008 - rekken

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels reklengte beugelafstand
onderwapening rekbreedte steklengte links
bovenwapening steklengte rechts
model 008 - rekken

model 009 - stekrekken

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels reklengte afstand verdeelwapening
onderwapening rekbreedte steklengte hoofdwapening
rekhoogte afstand hoofdwapening tot hoek
model 009 - stekrekken

model 010 - haarspeldrekken

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels reklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening rekbreedte steklengte links haaklengte linksonder
flankwapening rekhoogte steklengte rechts haak rechtsonder
steklengte beugel haaklengte rechtsonder
aantal flankstaven per zijde inkorten flankwapening links
aantal staven onderwapening inkorten flankwapening rechts
model 010 - haarspeldrekken
BFW 3D elementenbibliotheek

model 011 - vlakke netten

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
langswapening lengte langswapening maaswijdte langswapening
dwarswapening lengte dwarswapening maaswijdte dwarswapening
steklengte links
steklengte rechts
steklengte voor
steklengte achter
model 011 - vlakke netten

model 012 - L-netten

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
langswapening netlengte maaswijdte
dwarswapening nethoogte steklengte links
netdiepte steklengte rechts
steklengte beugel
model 012 - L-netten
BFW 3D elementenbibliotheek

model 013 - U-net

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
langswapening lengte maaswijdte
dwarswapening hoogte steklengte links
lengte bovenzijde steklengte rechts
lengte onderzijde aantal staven hoogte
hoekafstand bovenzijde
hoekafstand onderzijde
model 013 U-net

model 014 - Z-netten

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
langswapening lengte maaswijdte
dwarswapening hoogte steklengte links
lengte hoge zijde steklengte rechts
lengte lage zijde aantal staven hoogte
hoekafstand hoge zijde
hoekafstand lage zijde
model 014 - Z-netten

model 015 - platen

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels lengte beugelafstand
onderwapening hoogte steklengte links
bovenwapening diepte steklengte rechts
flankwapening maaswijdte onderwapening
maaswijdte bovenwapening
steklengte onder
model 014 - platen
BFW 3D elementenbibliotheek

model 016 - balkonplaten

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels lengte beugelafstand
onderwapening hoogte steklengte links
bovenwapening diepte steklengte rechts
flankwapening afstand tot waterkering
staafafstand tot waterkering
maat waterkering
model 016 - balkonplaten

model 017 - korven met specifieke machine-aansturingsinstellingen

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
de aanpassingsmogelijkheden worden per model bepaald
model 017 - korven met specifieke machine-aansturingsinstellingen

model 018 - bijzondere vormen

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
de aanpassingsmogelijkheden worden per model bepaald
model 018 - bijzondere vormen

model 019 - veelhoekige korven

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand steklengte links
langswapening diameter doorsnede korf aantal hoeken
(5, 6, 7, 8 of 9)
steklengte rechts
model 019 - veelhoekige korven

model 020 - balk met horizontale sparing

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening positie sparing aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
breedte sparing aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
hoogte sparing aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
beugelafstand in de sparing haak rechtsboven
haaklengte rechtsboven
model 020 - balk met horizontale sparing

model 021 - balk met beugelvrije zone

diameter dimensionering verdeling wapening uitvoering staven
beugels balklengte beugelafstand haak linksonder
onderwapening balkhoogte steklengte links haaklengte linksonder
bovenwapening balkdiepte steklengte rechts haak linksboven
flankwapening positie sparing aantal flankstaven per zijde haaklengte linksboven
breedte sparing aantal staven bovenwapening haak rechtsonder
aantal staven onderwapening haaklengte rechtsonder
aantal beugels links van de sparing haak rechtsboven
beugelafstand voor extra beugels links haaklengte rechtsboven
aantal beugels rechts van de sparing
beugelafstand voor extra beugels rechts
model 021 - balk met  beugelvrije zone
informatie aanvragen naar begin

buigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplus