knipoptimalisatie

T: +31 345 636 040
M: info@lic.nl
W: www.lic.nl

afdrukken

De BFW module knipoptimalisatie stelt u in staat om voor machines die produceren vanaf handelslengtes het materiaalverbruik te beperken. U genereert een directe materiaalbesparing door het minimaliseren van het schrootverlies.

Waarom optimaliseren?

De knipoptimalisatie speelt in op de behoefte naar optimaal materiaalverbruik. De grondstofkosten dwingen veel centrales ertoe kritisch met hun materiaal om te gaan en de knipoptimalisatie van BFW kan hierbij ondersteunen.

Wat bespaart het?

Op basis van diverse praktijkcijfers van de knipoptimalisatie is gemeten, dat een vermindering van het schrootpercentage van ruim 1% mogelijk is. De randvoorwaarde hierbij is wel dat het orderaanbod redelijk groot en gevarieerd is. De productieplanning biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in dit orderaanbod. Daarom wordt geadviseerd om vanuit de productieplanning het orderaanbod te verzamelen, zodat diameters met een toereikend aantal posities kunnen worden gecombineerd.

Inzicht

De knipoptimalisatie rekent binnen enkele seconden de optimale indeling van honderden te knippen opdrachten uit. De knipper ziet direct welke materialen er aangevoerd moeten worden en welke opdrachten hieruit worden geknipt. Daarnaast geeft de optimalisatie direct inzicht in de te knippen productie voor de komende dagen. Hierbij worden ook aantallen en lengtes aangegeven zodat de mogelijkheid bestaat om productieopdrachten te verplaatsen, samen te voegen of af te splitsen.

scherm indeling knipoptimalisatie

scherm indeling knipoptimalisatie

De knipoptimalisatie biedt:

  • Directe materiaalbesparing door een indeling van de knipopdrachten met een minimaal schrootverlies. De investering in de knipoptimalisatie verdient zich vaak al binnen een half jaar terug. Globaal stellen we dat de optimalisatie 1,5% minder schroot oplevert. De winst die daarin te behalen valt is afhankelijk van het orderaanbod.
  • Tijdsbesparing door een snelle indeling van de knipopdrachten.
  • Inzicht in de knipproductie voor de komende dagen met aantallen en kniplengtes.
  • Optimaliseren met een beperkt aantal aflegvakken.
  • Optimaliseren met een minimum aantal aan restlengtes.
  • Restlengtes worden zo snel mogelijk ingezet bij de volgende optimalisatie of kunnen verknipt worden in bruikbare lengtes voor supportrekken of koppelstaven.
  • Een knipsimulatie om per recept te zien welke order geknipt gaat worden.
  • Aanvoerlijst voor handellengtes.
  • Statistische module met schrootpercentage berekening.

resultaat knipoptimalisatie

resultaat knipoptimalisatie


productielijst knipoptimalisatie

productielijst knipoptimalisatie

informatie aanvragen naar begin

buigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplusbuigstatenprogramma,buigstatensoftware,erpsysteem,buigstatensysteem,erp, systeem, bfw, bwl, binfos,lic,planning,optimalisatie,calculatie,elementen,vormenbibliotheek,elementenbibliotheek,machineaansturing,buigstaat,buigstaten,bouwstaal,betonstaal,wapeningsstaal,beton,betonijzer,beugel,staaf,matten,netten,maatnetten,letternetten,wals,walsdraad,balken,rebar,concret,coils,handelslengte,stekkenbakken,plooidoorn,buigdoorn,beugelautomaat,schaarlijn,rotorrichter,software,computersoftware,planningssoftware,optimalisatie,computers,netwerken,scanner,handscanner,barcodescanner,labels,tags,printers,laserprinters,TT-printers,thermotransferprinters,computer,netwerk,label,tag,printer,laserprinter,TT-printer,thermotransferprinter,matrixprinter,laser,thermotransfer,matrix,nederland,belgië,tekla,alplan,evg,filzmoser,stema,vwn,schnell,progress,peddinghaus,leerdam,pfinztalstraat,kresoft,stargon,dierckx,bisca,lennerts,armaplus